Từng bước chinh phục thị trường Forex

Bạn mong chờ điều gì khi tham gia vào sàn Forex? Chắc chắn là để kiếm lợi nhuận đúng không? Vậy, bạn đã biết làm thế nào để chinh phục nó chưa? Dưới đây là từng bước chắc chắn mà tôi đã tổng kết được từ những người đã thành công trên thị trường khốc liệt này.

 1. Khởi động với việc chọn xu hướng

Có 3 xu hướng của thị trường : xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng ổn định. Thay vì chỉ tập trung xác định điểm cao nhất và thấp nhất của giá, hãy giao dịch dựa trên một xu hướng nhất định.

 2. Hành động bằng cách nắm bắt được quy luật giao dịch

– Bạn nên nhớ, giao dịch Forex là sự giao dịch bán và mua. Nếu thị trường có 70 – 80% người mong giá xuống sẽ tương đương với 20 -30% số người mong giá lên ==> Số ít sẽ là người có lợi thế tài chính hơn, có thể tác động mạnh đến giá lên/xuống hơn. 

– Chỉ đặt lệnh giao dịch khi tỉ giá thật sự đã lên đến đỉnh hoặc xuống đáy thị trường.

3. Ứng biến kịp thời, thủ thuật khôn khéo

– Khi thị trường có khuynh hướng lên xuống đột ngột, hãy mua nhanh và bán nhanh.

– Tiếp tục lệnh khi thấy lợi nhuận và ngừng ngay khi có tín hiệu bắt đầu thua lỗ.

– Hãy  chọn loại tiền tệ có tác động nhanh từ phía thị trường.

4. Bảo vệ chính mình bằng công cụ hữu ích

– Sử dụng những công cụ bảo vệ “stop-loss” và “limit” để giúp bạn giới hạn lỗ.

– Sử dụng những nguyên tắc quản lý tiền.

– Sử dụng ít nhất 3 công cụ chỉ số để phân tích.