Lợi ích và rủi ro khi chơi Forex

Mặc dù có nhiều đặc điểm hấp dẫn, thị trường ngoại hối là rất lớn, phức tạp và cạnh tranh một cách tàn nhẫn. Các ngân hàng lớn, nhà kinh doanh và các quỹ chiếm lĩnh thị trường và nhanh chóng kết hợp bất kỳ thông tin mới vào giá. Trong thực tế, chỉ có 10 công ty kiểm soát khoảng 75% khối lượng trao đổi nước ngoài, và đó là tất cả nhưng không thể cho một nhà kinh doanh tiền tệ để biết những người mà họ đang kinh doanh tại bất kỳ thời điểm cụ thể.

forex account

Tỷ giá hối đoái không phải là một thị trường chưa chuẩn bị hoặc không biết gì.  Tạo một tài khoản forex account và chơi forex online là điều vô cùng phức tạp để có hiệu quả kinh doanh ngoại tệ trên cơ sở cơ bản, thương nhân phải có kiến ​​thức khi nói đến bảy loại tiền tệ chính. Kiến thức này bao gồm không chỉ các số liệu thống kê kinh tế hiện nay cho một quốc gia, mà còn là nền tảng của nền kinh tế và các yếu tố đặc biệt có thể ảnh hưởng đến các loại tiền tệ.