Bắt mạch forex online

Thị trường forex online là luôn rộng mở và nguồn kinh doanh là vô hạn. Vì vậy hãy tạo cho mình một forex account để tự mình trải nghiệm sự thú vị  mà nó mang lại

Các loại tiền tệ bạn đang chi tiêu, hoặc loại bỏ, là đồng tiền cơ sở. Đồng tiền mà bạn mua được gọi là tiền tệ báo giá. Trong kinh doanh ngoại hối, bạn bán 1 loại tiền để mua loại khác.

forex online

Tỷ giá hối đoái cho bạn biết, bạn phải tiêu tốn bằng tiền giá để mua tiền tệ cơ bản. Ví dụ, nếu bạn muốn mua một số đô la Mỹ sử dụng bảng Anh, bạn có thể thấy một tỷ giá hối đoái trông như thế này: GBP / USD = 1.589. Tỷ lệ này có nghĩa là bạn sẽ chi tiêu 1.589 USD cho 1 bảng Anh.

Một vị trí lâu dài có nghĩa là bạn muốn mua đồng tiền cơ sở và bán tiền tệ báo giá. Trong ví dụ trên, bạn sẽ muốn bán đô la Mỹ để mua bảng Anh.

Một vị trí ngắn có nghĩa là bạn muốn mua tiền tệ báo giá và bán tiền tệ cơ bản. Nói cách khác, bạn sẽ chi tiêu bán bảng Anh và mua đô la Mỹ.

Giá dự thầu là giá mà người môi giới của bạn sẵn sàng để mua tiền tệ cơ sở để trao đổi với tiền tệ báo giá. Giá thầu là giá tốt nhất mà bạn sẵn sàng bán tiền tệ báo giá của bạn trên thị trường.

forex account

Giá yêu cầu, hoặc giá mua, là giá mà người môi giới của bạn sẽ bán đồng tiền cơ sở để trao đổi với tiền tệ báo giá. Giá đề xuất là giá tốt nhất có sẵn mà bạn sẵn sàng mua từ thị trường. Bạn cũng nên đăch biệt lưu ý tới các chiến dịch forex bonus

Một lây lan là sự khác biệt giữa giá mua và giá đề xuất.